RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng 05-10 Tin ADP Non-Farm

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tin tối nay khá mạnh ace giao dịch cẩn thận nhé.

SELL vùng giá 1718
SL: 1722,14
TP: 1703,06

SELL vùng giá 1726
SL: 1731,41
TP: 1709,60

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.