ptlinh113

XAUUSD Canh buy

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại đã cố vượt kháng cự tại 1800 nhưng đã bị đẩy giá xuống, khả năng vàng sẽ xuống vùng hỗ trợ giá tại 1785 để tiếp tục xu hướng tăng.
Phương án canh buy dài hạn, entry tại 1785-1786, sl 1776, tp 1 tại 1812, tp 2 tại 1830, chúc mọi người có một tuần thắng lợi