Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 17/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan Gold 17/11
Chiến lược giao dịch chiều nay ta nương theo sóng chính, tìm entry sell khi pull back lại vùng break trước đó hoặc bắt điểm đảo chiều:
Kb1: 14h-15h buy khi giá ở 1849-1850 hoặc buy khi fake break 1848 rồi giật ngược lại. Sl 1846 tp 1855 - 1858 - 1862
Kb2: 14-15h giá đẩy mạnh lên 1856 không phá hoặc có cú fake 1858 rút chân đóng dưới 1856, cũng trùng với c5h1 thì canh sell 1856 - 1858 sl 1862 Tp sâu nhất có thể có thể về 1822, chốt dần ở các cản 1849 - 1843 - 1834 - 1822.
Nếu giá phá luôn 1856 thì chờ canh sell quanh 1862 sl 1865, tp 1855 - 1849 - 1843 - 1834 - 1822
Kb3: 14-15h giá phá 1848 xuống 1845-1846 thì đợi hồi test lại sell 1848-1849 sl 1852 Tp theo sóng chính như kb2
Nếu đi theo kb1 thì khả năng Mỹ mới sập theo kb2 .
Các kb chỉ là nhận định về thị trường và sẽ được update khi có sự thay đổi, nên chờ rõ tín hiệu rồi mới vào lệnh và chú ý quản lý vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.