PS10378

XAUUSD - H4 - SHORT

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ENTRY: 1792.798
TP: 1765.908
STL: 1798.663
-
Warning: This is not investment advice, risks are always present, so judge for yourself and enter your own trade. Wishing you all the best day.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.