MrMin-Trading

Gold 25/07 Phía trước còn nhiều bất lợi.

Giá xuống
MrMin-Trading Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Lạm phát của Mỹ vẫn đang có xu hướng cao hơn nhiều so với mục tiêu hàng năm của Fed, ngân hàng này vẫn có khả năng báo hiệu ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Lãi suất tăng là tín hiệu xấu đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng, do chúng đẩy chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng lên cao. Giao dịch này đã phá vỡ vàng cho đến năm 2022 và đã hạn chế mức tăng của kim loại màu vàng cho đến nay trong năm nay.

SELL XAUUSD zone 1964 - 1967

Stop Loss : 1972

Take Profit 1: 1960
Take Profit 2: 1955
Take Profit 3: 1950

Lưu ý: Cài TP SL đầy đủ chiến thắng thị trường và an toàn trong giao dịch
Giao dịch đang hoạt động:
+ 30 pip
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động:
plan SELL HIT TP1 +40pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.