Le_Thanh_Tung

Sell XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
cấu trúc giảm rõ ràng, xuất hiện nến từ chối tăng giá
tỉ lệ RR= 1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.