andreisphan

BUY ĐỐI VỚI VÀNG TRONG NGÀY HÔM NAY

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Vàng kết thúc sóng điều chỉnh (2) nhỏ tăng lên sóng (3) nhỏ để hoàn thành chu kỳ sóng tăng lên v
- Buy đối với vàng: tỉ lệ lợi nhuận 1:6,28

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.