HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường vàng chiều ngày 22.6.2022 đàm thanh hiệp

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
giai đoạn này tiếp tục đứng ngoài
chưa phải thời điểm để xuống tiền đầu tư

link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link tiktok: https://bit.ly/3NfNrND
link facebook 1: https://bit.ly/3d45JBR
link facebook 2 : https://bit.ly/3z8oxeo
link zalo: https://zalo.me/g/lhdudk894
link nhóm cộng đồng tele: https://bit.ly/3tM7x7W
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.