tonyminh001

plan gold 18/11

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
ngày hqa sau khi chạm vùng hỗ trợ 1850 thì gold đã bật tăng trở lại đóng 1 cây D egufing dưới 1870.
theo CÁ nhân mình nhận định và kì vọng thì gold đang đi theo mô hình vai đầu vai khung H4. Nếu phiên Á đóng h4 trên 71-72 thì mình sẽ canh buy lên 1888-1900.
Đó là nếu thôi, còn không mình vẫn canh sell vùng 70 hold về 1840-30.
good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.