minhthangvt3008

Vàng hồi nhẹ nhưng sẽ tiếp tục xu hướng xuống

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Short TG : 1188 $
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.