trungnguyen09

XAUUSD - Phân tích Elliott 24/7

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng (y) không thể vượt quá mức 161.8% của sóng (w) để hình thành đúng mô hình WXY => chờ đợi điểm hồi sâu trước 161.8%
Trường hợp (y) vượt quá 161.8% của (w), (y) sẽ trở thành sóng 3, toàn bộ cấu trúc WXY sẽ trở thành sóng 12345 => chờ đợi cú hồi sóng 4 và đợt tăng sóng 5.

Bình luận