LegacyVA

Vàng: thời điểm để bán

Giá xuống
LegacyVA Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
có một chút bối rối xoay quanh việc Mỹ-Triều liệu có gặp nhau hay không. Nhưng cuối cùng, mới đây tổng thống Trump nói đang bàn với Kim Jong Un rằng sẽ vẫn gặp

Vùng tiềm năng tạm thời là 1288-1290
Bình luận:
1288 đã chạm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.