FAST-TRADING

GOLD TIẾP TỤC VƯỢT ĐỈNH 1900

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên đêm qua, Gold tiếp tục cho thấy xu hướng tăng vẫn còn rất mạnh sau khi tiếp tục vượt qua khỏi vùng đỉnh tích luỹ 1900, dấu hiệu này cho thấy đà tăng của Gold có khả năng vẫn sẽ còn tiếp diễn trong tối nay trước diễn biến căng thẳng giữa Nga - Ukraine.

Nếu đánh nhãn sóng trong ngắn hạn ta sẽ thấy đợt sóng Breakout đỉnh này đã diễn ra được 4 sóng và sóng 4 đang tích luỹ tạo thành mẫu tam giác, vì vậy khả năng trong đêm nay Gold sẽ còn 1 đợt sóng tăng nữa để hoàn thành con sóng nhỏ này.

Dự kiến vùng mục tiêu ngắn hạn của Gold sẽ nằm quanh khu vực 1915 - 192x. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1895.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.