Tungle111

Vàng hình thành mô hình 2 đáy

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng trong những ngày qua của tuần đã không thể nào breakout ở support 1780, và 2 lần tạo đáy tạo vùng giá hỗ trợ này.
Hiện giá vàng đang kiểm thử lại vùng kháng cự 1800 cũng là đưởng cổ - neckline của mô hình 2 đáy.
Do đó một khi breakout được 1800 thì giá vàng sẽ tiến đến mục tiêu 1805-1810, vùng kháng cự của down trendline ngắn hạn, và lý tưởng sẽ breakout tiếp tục để quay về vùng kháng cự 1820.
Đã hủy lệnh: Vẫn chưa breakout được 1800.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.