UnknownUnicorn4548749

Giá vàng hôm nay 26-7-2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy theo sóng tăng nhỏ 30 phút tại đáy số 4: 1800
Tỷ lệ RR 1:7
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.