I_am_not_robot

Gold Update 29 -11 -2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi gold tăng về vùng 1810 thì đã giảm mạnh như phân tích lần trước. Tuần này, gold có thể sẽ tăng điều chỉnh . Có thể cơ hội sell sẽ đến vào cuối tuần

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.