tannd1

Chiến lược giao dịch vàng ngày 20/12/2018

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định Vàng: hiện tại, vàng đang nằm trong
vùng tam giác với biên độ giá giao động tư 1240 -1258
vì vậy, trong thời điểm này, nếu không có gì tác động manh
làm giá Vàng có sự đột biến thì vùng giá 1240 -1258
là vùng giao dịch lý tưởng.
Chiến lược giao dịch trong vùng này như sau

- Buy với giá hiện tại và tp 1250 - SL 1241
- Sell Limit 1255 Tp: 1243 sl 1259
- Nếu phá vỡ vùng hỗ trỡ 1241 hoặc 1259 lúc này cần
chờ đợi một tín hiệu đảo chiều rõ ràng tiếp theo để quyết định.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.