GAMOFX

gold ngắn hạn hồi phục

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
tín hiệu hồi phục theo kịch bản tuần này vàng giảm trước tăng sau
ở góc độ Phân tích kỹ thuật vàng ngắn hạn có thể text điểm cản 1800, phá đc và giữ giá tăng trên vùng 1800 cho đến hết tuần này sẽ là XÁC NHẬN cho đợt tăng kế tiếp vào tuần sau.
đây là ý tưởng ngắn hạn của tôi với kịch bản NGẮN HẠN
sẽ có rất nhiều tác giá khác đưa ra những ý kiến trái chiều, tuy nhiên kịch bản tôi đưa ra luôn gợi ý những lệnh có tỷ lệ RR tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.