FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch bản 4h!
Nếu thủng trend dưới tại khu vực 1389 sẽ rơi xuống vùng hỗ trợ tại 137x.
Canh hồi lên vùng 1393-1395 Sell xuống vùng 135x.