Samurai_FX_VN

Vàng chuẩn bị tạo đáy

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
DXY có một mức hội tụ rất quan trọng tại giá 94. Nó gồm những điểm hội tụ sau.
1. nằm tại kênh giá.
2 trùng mốc lịch sử.
3- trùng vùng fibo0.618 của H13 (vì hiện tại đang đi mô hình sóng đẩy 5 nhịp, nhưng nhịp 3 không phải sóng mở rộng nên H5=0.618H13).
Đủ sóng, gặp hội tụ. Giờ kiểm tre hệ thống xác nhận nữa là có điểm vào thôi.
Con sóng đi lên của DXY hiện tại đang đi theo mô hình sóng đẩy, nó sẽ đi 5 nhịp. Tuy nhiên nhịp 3 nó chỉ bằng 1.236 nhịp 1. Do đó sóng 3 không phải là sóng mở rộng. Theo công thức tính sóng, nếu sóng 3 không phải là sóng mở rộng thì sóng 5 (H5) sẽ có giá trị là 0.618 hoặc 1 hoặc 1.618 chiều cao tính từ điểm khởi đầu đến đỉnh sóng 3 (H13).
Mổ sẻ kĩ cái sóng 5 thì thấy nó đã đi đủ 3 nhịp sóng chính, đang điều chỉnh sóng 4 voiiws vùng giá thấp nhất là 0.382. và ddabf đi theo mô hình tam giác tăng tiếp diễn.
Xét về chiều dài sóng thì sóng 1(H1) có chiều cao tương đương sóng 3(H3), nên khả năng sóng 5 mở rộng là rất cao. Nếu sóng 5 là sóng mở rộng thì H1=H3 ==>H5=1.618H3===>kết quả là 94.5
Cái này cũng hoàn toàn trùng khớp với cả mô hình sóng trước đó (cũng cho kết quả sóng 5 là sóng mở rộng)
Vì vậy trong giai đoạn này vẫn tập chung vào phương án DXY tăng thêm một đoạn nữa, vùng giá quan trọng cần quan sát là 94, có thể có phản ứng mạnh, nhưng mục tiêu hoặc trọng quá trình tạo đỉnh và tạo mô hình đảo chiều thì nó sẽ chinh phục mức 94.5 rồi mưới quay đầu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Với nhận định về DXY như trên thì kịch bản vàng có thể đi như trong biểu đồ.
Tuy nhiên lúc này chỉ nên canh Sell với vol nhỏ không quá 50% khối lượng cho phép. Tập chung vào việc tìm điểm Buy thì sẽ an toàn hơn.