mrtuanvn

Trailing stop giữ lệnh bằng Kijun và Fractal

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
  • Trong triết lý của Ichimoku , Kijun là điểm cân bằng của đồ thị giá. Trong xu hướng giảm, nếu giá chưa phá qua Kijun, tiếp tục giữ vị thế Short.

  • Fractal ( Bill Williams ) gồm tối thiểu 5 nến. Bull/Bear Fractal nếu nến giữa lớn/nhỏ hơn tất cả các nến còn lại. Trong xu hướng giảm, Bull Fractal sẽ hạ độ cao và không bị phá, nhưng Bear Fractal liên tục bị phá và tạo Bear Fractal thấp hơn. Đóng lệnh Short khi Bull Fractal bị break.

  • Tương tự cho vị thế Long, chỉ cần đảo ngược tất cả các điều kiện.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.