GKFXPrimeVN

XAUUSD - 07/06/2018

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1300,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1300,50 với mục tiêu 1293,50 & 1290,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1300,50, có thể tới 1303,00 & 1306,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.