GKFXPrimeVN

GOLD 30/5/2018

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
GOLD Xu hướng chính hiện giờ đang giằng co gữa bên bán và bên mua chưa thể hiện rõ xướng, trước mắt giá đang đi sideway trong biên độ rộng, RSI đang đi ngang, chiến lược hôm nay canh mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.