dinhchien

XAUUSD - Tăng điều chỉnh 2 ngày cuối tuần

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Lực bán yếu dần Khung Daily.
- Khung 4 giờ xuất hiện mô hình đảo chiều, đánh break hay chờ đạt mô hình đế có stop loss thấp nhất.
- Lưu ý: khi đạt mô hình đảo chiều RSI khung h4 không được vượt quá 30.