dinhchien

XAUUSD - Tăng điều chỉnh 2 ngày cuối tuần

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Lực bán yếu dần Khung Daily.
- Khung 4 giờ xuất hiện mô hình đảo chiều, đánh break hay chờ đạt mô hình đế có stop loss thấp nhất.
- Lưu ý: khi đạt mô hình đảo chiều RSI khung h4 không được vượt quá 30.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.