khoahuynh

Vàng - Canh mua với mục tiêu 8R

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ mua khi giá về vùng Demand H1, mục tiêu 8R như hình.
Trường hợp phá Demand, vẫn canh mua theo tín hiệu ở bài trước
(theo link đính kèm)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.