FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cập nhật :
Giá đã chạm TP.
Cần quan sát thêm tại điểm hiện tại, nếu giá phá qua được 1250, mục tiêu tiếp theo có thể là 1260.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.