ThinhDinhManh

XAU/USD test 1518usd

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã đã đảo chiều quay về test vùng 1518,
vùng 1518 quyết định lên hay xuống của XAU/USD