manhha2019

gold xau-usd support resistance

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
em moi hoc ptkt , cac bac xem thay co ok ko :))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.