GKFXPrimeVN

XAUUSD, điều chỉnh sâu do áp lực chốt lời

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khi Mỹ - TQ chuẩn bị gặp nhau để tiếp tục thương thuyết về thỏa thuận thương mại, dẫn đến vàng có thể gặp áp lực. Áp lực từ cuộc đàm phán và từ một bộ phận chốt lời sẽ khiến cho vàng giảm thêm nhưng không nên hy vọng về việc giảm lâu dài. Có thể xem đây là giai đoạn điều chỉnh. Tuy gặp ngưỡng trend line nhưng khả năng vàng phá ngưỡng này là rất cao. Với những biến động về cuộc đàm phán thương mại, vàng có thể xuống 1495. Anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.