tahung270991

vang đã có trend giảm.... đồng pha vs các chỉ báo rồi

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
chạm trend là sell thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.