Stella_Z

Vàng vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi lạm phát cao của thị trường

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
a/c nên cẩn trọng trước các mức hỗ trợ trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.