DvDfx27

XAUUSD- Chờ và chờ

DvDfx27 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
2 cản cứng đã bị phá ,vào lệnh lúc này là nguy hiểm.
Bình luận:
Tiếp tục chờ thôi anh em!
Bình luận:
Vào lệnh khi chờ hồi về kháng cự 1280 khi phã vỡ ngưỡng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.