QuangLuong

Vàng - xem xét mua lên khi đã chạm fibo 0.5 trên tháng

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã chạm 0.5 fibo trên khung tháng, theo khung tuần thì đã hoàn thành xong 1 con sóng. Quan điểm cá nhân của mình có vàng có thể tăng lên vùng 1310 chạm fibo 0.786.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.