TradeProPremium

#Gold tiếp tục giảm sâu

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
#XAUUSD Khi Vàng đang giao dịch dưới 1810 ngày hôm qua và hiện đang phục hồi. Khuyến nghị sell vùng giá 1802-1805, cắt lỗ 1813. Mục tiêu thấp hơn 1782-1755

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.