FAST-TRADING

GOLD phục hồi và còn một đợt sóng nhỏ

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc tuần trước, sau khi hoàn thành đủ 5 sóng tại vùng đáy 1952 - 1956 thì GOLD đã phục hồi trở lại trong đêm lên quanh mốc 198x.

Hiện tại, nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng phục hồi thì sẽ thấy giá đã chạy được 4 sóng, với sóng 4 đang có dạng mô hình tam giác, với mô hình này, nghĩa là GOLD còn 1 đợt tăng nhỏ trong chiều tối nay.

Dự kiến trong phiên chiều tối, GOLD sẽ phục hồi lên quanh vùng 1985 - 1988 và có thể xuất hiện lực bán tại đây, bởi vì đã từng xuất hiện lực bán mạnh vào phiên ngày 18 tháng 5.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.