bobbiboy8x

XAU-USD buy

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng mở tiếp 1 lệnh buy

Sẵn sàng chờ khi vào tin, giá có thể nhanh mạnh vào phiên tối nay

Phương pháp sử dụng: bẫy giá

Dừng lỗ và chốt lời mục tiêu, tỉ lệ lợi nhuận 1: 5,5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.