BlackJack83

xu hướng vàng trong tuần tới

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng trong tuần tới tiếp tục ưu tiên short theo xu hướng giảm trung hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.