tradafx

Chờ đợi cơ hội bán với XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc giá di chuyển sideway trong phạm vi 1747-1767.
Tại mức giá 1767 nếu xuất hiện tín hiệu bán có thể tham gia giao dịch với mục tiêu là 1747 và xa hơn là 1720.
Nếu tại mức giá này, giá tiếp tục tăng thì khả năng ngưỡng kháng cự 1780 sẽ xuất hiện tín hiệu bán.
Mục tiêu lợi nhuận lúc này là 1720 và 1680.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.