FAST-TRADING

Gold có thể sẽ kết thúc sóng sideway trong đêm

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, Gold vẫn tiếp tục trạng thái sideway trong biên 1812 - 1827 và chưa có sự xác nhận xu hướng rõ ràng. Nếu đánh giá về cơ bản thị xu hướng hiện tại của "Cậu" hiện tại vẫn thiên về xu hướng tăng nhiều hơn, chúng ta có thể cân nhắc chờ hội Buy ngay trong đêm nay.

Xét theo mẫu sóng thì ta sẽ thấy sóng sideway đã di chuyển được 5 sóng con bên trong, điều này đồng nghĩa với việc xu hướng sẽ có thể được xác nhận trong đêm nay. Chúng ta có thể cân nhắc Buy quanh vùng 1817 - 1820, tại vùng này khả năng sẽ là điểm bật trong đêm.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1813.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.