MTCinvest

Kịch bản vàng 21/11/2022

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Kịch bản vàng 21/11/2022:

Sau khi chạy sóng 3 Mở rộng xong thì vàng khả năng hồi về quanh Fibonacci 38.2 của con sóng 3 từ (1702 - 1786 ) và có thể sẽ chạy sóng 5 tại đây. Nếu sóng 3 mở rộng thì sóng 5 có thể là sóng cụt tức đỉnh sóng 5 sẽ thấp hơn 1786 khả năng cao sẽ dừng tại cản mạnh 1775/1773.

Kịch bản :

Buy quanh 1739/1740 SL 1737 TP 1753/1757 vừa là cản mạnh cũng là cản chéo trendline sau đó vàng sẽ test lại biên tăng của sóng 1 của 5 nhịp hồi từ 1757/1753 về 1744
Sell quanh 1757/1753 SL 1758.5 TP 1744.

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.
Goodluck !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.