Pinv-Trader

giá vàng sẽ còn về 177x

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
như các bạn cũng đã thấy rồi đấy tất cả mô hình đảochiều đều tập trung tại một vùng mọi người cân nhắc mua nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.