FAST-TRADING

GOLD chờ breakout tại 1711

Giá xuống
FAST-TRADING Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên thứ 6 tuần trước, sau khi quay lại test quanh vùng 1715 thì GOLD đã quay đầu rơi về trở lại vùng 1700, nhưng sau đó giá bật lên trở lại, cho thấy khả năng đi vào trạng thái tích luỹ ngắn hạn là tương đối cao.

Nếu xét xu hướng chính hiện tại ta sẽ thấy rõ áp lực giảm vẫn còn tương đối lớn, vì vậy để cho rằng giá sẽ đảo chiều trong giai đoạn này là không có yếu tố ủng hộ. Trong phiên hôm nay, ta sẽ theo dõi phản ứng giá quanh vùng này.

Đánh nhãn sóng từ đợt bật lên tại vùng 1700 ta có thể giả định giá đã chạy được 5 sóng nhỏ, vì vậy có thể quay vào trong biên sideway chiều nay. Chúng ta có thể chờ giá xác nhận Breakout phá 1711 thì có thể cân nhắc Sell về vùng mục tiêu 1700.

Có thể quản lý dừng lỗ tại 1717.
Giao dịch đang hoạt động: Hiện tại giá đang tạo tín hiệu phá vỡ giả và đã chạm Breakout Point, chú ý Entry đã khớp

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.