OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
OANDA:XAUUSD
- Quan sát xu hướng: Hiện tại xu hướng giảm, đáy sau thấp hơn đáy trước. Sáng lúc 5h sáng là cây nến giảm, tiếp tục 6h là nến xác nhận, chúng ta tiếp tục quan sết đến hết 9h. Sau 2 ngày nghỉ ngơi khả năng cao đám đông sẽ vào sell
- Kế hoạch giao dịch: Chờ giá quay lên qua vùng giá 1989-1990 kèm khối lượng giao dịch tăng, đến lúc đó đám đông đã sai
Buy 1990
SL: 1980
TP: 2006
Nếu giá không quay lên đứng ngoài quan sát tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.