DatTong

XAUUSD, Xuống !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên D1:
- Xu hướng đi xuống
- Giá nằm dưới cản
- Cho cây nến giảm giá mạnh
--> Bán
Bình luận:
Triangle pattern !
Bình luận:
Giá đã phá vỡ mô hình !
Bình luận:
Profit 10$
Bình luận:
Bình luận:
Broken minor support !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
1204!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.