ThanhThaoMC

09/05 XAUUSD và DXY

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
2 biểu đồ này sẽ luôn đi khác hướng
GOLD sẽ về đến mức 1240
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.