NangSaigon8568

Xau/usd 17/6 chạm KC mô hình quay về test HT của cup-handle

Giá xuống
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nến tuần đã hoàn thành cup and handle hiện tại đã tạo 1 nến tuần đỉnh tại khu vực kháng cự của mô hình quanh 1343 và tạo mô hình 2 đỉnh trên D1 nên sẽ quay về hỗ trợ tại handle của mô hình quanh khu vực 1313 trước khi bật tăng trở lại
Bình luận:
Tăng chưa có dấu hiệu ngừng
Bình luận:
Đã đạt đỉnh mũi tên xanh 1438. Kết thúc kèo.
Giao dịch đang hoạt động:
Sau khi hoàn thành mô hình cup handle Xau đã breakout fibo 1.0 và retest thành công. xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra trong các tuần tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.