NangSaigon8568

Xau/usd 17/6 chạm KC mô hình quay về test HT của cup-handle

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
nến tuần đã hoàn thành cup and handle hiện tại đã tạo 1 nến tuần đỉnh tại khu vực kháng cự của mô hình quanh 1343 và tạo mô hình 2 đỉnh trên D1 nên sẽ quay về hỗ trợ tại handle của mô hình quanh khu vực 1313 trước khi bật tăng trở lại
Bình luận: Tăng chưa có dấu hiệu ngừng
Bình luận: Đã đạt đỉnh mũi tên xanh 1438. Kết thúc kèo.
Giao dịch đang hoạt động: Sau khi hoàn thành mô hình cup handle Xau đã breakout fibo 1.0 và retest thành công. xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra trong các tuần tới