ThienLion

Giảm chờ breakout

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
SELL 1480
TP 1462
SL 1488
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.