Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 25/11/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Plan chi tiết phiên âu và Mỹ 22/11
Kịch bản 1: Nếu 13h30-14h10 phá luôn 94.3 thì canh sau 14h test lại 93-94 buy sl 91 tp 1800-1808-1818.
Kịch bản 2: nếu không phá thì chờ buy quanh 86-87 sl 94.5 tp như trên.

Lưu ý: Nhớ quản lý vốn là chờ giá mới vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.