SinvestFX

Canh Sell Vàng khi giá hồi lên vùng kháng cự 1520

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược Vàng là ưu tiên canh SELL.
Chờ Vàng hồi lên vùng kháng cự 1520 và quan sát tín hiệu nến đảo chiều
=> SELL

Good luck!

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.