DuyVinh_Trading

GOLD giảm mạnh đầu ngày - Diễn biến tiếp theo

Giá lên
DuyVinh_Trading Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Triển vọng giảm giá ngắn hạn đối với giá vàng vẫn không thay đổi mặc dù kim loại này đã tạo ra các mức thấp nhất cao hơn trên biểu đồ hàng ngày cho đến nay trong tuần này.

Hỗ trợ mới, trong đường xu hướng tăng, hiện ở mức 1.642 đô la, vẫn có vẻ rủi ro trong bối cảnh Chỉ số Sức mạnh Tương đối ( RSI ) 14 ngày giảm.

Trong khi đó, người bán tiếp tục bảo vệ Đường trung bình động 21 hàng ngày (DMA) giảm nhẹ ở mức $ 1,669.

Cần phải có một sự bứt phá liên tục trên mức sau trên cơ sở đóng cửa hàng ngày để bắt đầu một đợt phục hồi có ý nghĩa hướng tới ngưỡng cản 1.700 đô la.

Tuy nhiên, mức kháng cự ngay lập tức được nhìn thấy ở mức thấp nhất không liên tục trước đó ở khoảng $ 1,660.

Trong khi đó, việc chấp nhận dưới khu vực nhu cầu $ 1.640 là rất quan trọng để bắt đầu một xu hướng giảm mới hướng tới ngưỡng $ 1.600.

Trước đó, mức thấp nhất năm 2022 là $ 1,615 sẽ thách thức các cam kết giảm giá.

Chiến lược giao dịch vàng :

GOLD BUY QUANH VÙNG GIÁ 1630 - 1637

Stop Loss : 1629

Take Profit 1 : 1658
Take Profit 2 : 1665
Take Profit 3 : 1670

GOLD SELL QUANH VÙNG GIÁ 1676 - 1680

Stop Loss : 1688

Take Profit 1 : 1668
Take Profit 2 : 1660
Take Profit 3 : 1655

Lưu ý : Luôn cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch

Chúc bạn ngày mới giao dịch thành công !
Bình luận:
Chiến lược giao dịch vàng :

Chiến lược 1 : GOLD BUY QUANH VÙNG GIÁ 1626 - 1620

Stop Loss : 1608

Take Profit 1 : 1638
Take Profit 2 : 1645
Take Profit 3 : 1655

Trường hợp GOLD di chuyển qua mức hỗ trợ dưới 1620 - 1618 chúng ta tiến tới giao dịch chiến lược số 2

Chiến lược 2 : GOLD BUY QUANH VÙNG GIÁ 1615 - 1610

Stop Loss : 1600

Take Profit 1 : 1630
Take Profit 2 : 1635
Take Profit 3 : 1655

Lưu ý : Luôn luôn cài TP và SL để được an toàn trong quá trình giao dịch
Chúc bạn ngày mới giao dịch thành công !

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : https://zalo.me/g/rqbwqn424

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.